Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"
Oosterwolde/Langedijke

Bij een sterfgeval

Voor het aanmelden van een sterfgeval kunt u dag en nacht contact opnemen met

Uitvaartverzorging Geerts te Assen 0592 31 38 79

Welkom op de website van De Laatste Eer.

De al meer dan 100 jaar bestaande uitvaartvereniging telt op dit moment rond de 2600 leden. Verreweg het grootste deel van de leden woont in de dorpen Oosterwolde en Langedijke. Daarnaast staan op de ledenlijst nogal wat namen van mensen die in de loop der jaren uit dit gebied naar elders in het land zijn verhuisd, maar die wel lid zijn gebleven van De Laatste Eer.

De dood is een onderwerp waar veel mensen over het algemeen liever niet al te veel bij stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk. Dat geldt zeker als het gaat om een afscheid door overlijden. Dat brengt heel veel emotie met zich mee. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare komen er in korte tijd veel praktische zaken op de naasten af die geregeld moeten worden om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.

Om de uitvaartplechtigheid en alles wat daarbij komt kijken zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt onze vereniging al heel wat jaren samen met uitvaartverzorger Geerts in Assen. De Laatste Eer heeft aan de Kuipenstreek in Oosterwolde de beschikking over een eigen gebouw, met daarin twee opbaarkamers en een ruime aula die gebruikt wordt bij de uitvaartplechtigheden.
Onder de verschillende kopjes is informatie te vinden over onze vereniging en andere zaken die met uitvaart en overlijden te maken hebben. Het bestuur van De Laatste Eer hoopt met deze website zowel de leden als niet-leden van de nodige informatie te voorzien.

 

Lichtjesavond

Zaterdagavond 3 november 2018 zal er opnieuw een lichtjesavond (herdenken nabestaanden) op de begraafplaats Oosterwolde worden georganiseerd.

Op de jaarvergadering van 11 april 2018 is besloten de contributie voor 2019 te verhogen met € 1,00 tot € 19,00.